Σύνδεση

Σύνδεση στο Site μας

Όνομα χρήστη *
Κωδικός *
  phone 210 4203610     mail or 1 info@lilianyianniou.gr

Μεγάλες προσφορές

Το Belt Study System είναι ένα σύστημα επανάληψης της αγγλικής γλώσσας που βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν σωστά όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση, ακουστική ικανότητα).

BeltStudySystem2Η χρήση πολυμέσων (multimedia) το καθιστά ένα ελκυστικό τρόπο μελέτης και ταυτόχρονα απαραίτητο συμπλήρωμα του μαθήματος στην τάξη. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επαναλαμβάνουν ευχάριστα τη γραμματική και το λεξιλόγιο, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τη χρήση των υπολογιστών (κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτεί κανείς πως όλες πλέον οι εξετάσεις Αγγλικών προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση).

Τέλος, οι μαθητές αποκτούν έναν πιο ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, αφού δουλεύουν μόνοι τους, με το δικό τους ρυθμό και πάντα υπό την επίβλεψη έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

Τι είναι το Belt Study System; 

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα μελέτης και επανάληψης της αγγλικής γλώσσας βασιζόμενο στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το σύστημα καλύπτει την ύλη του επιπέδου που ανήκει ο μαθητής και παράλληλα αναπτύσσει σωστά όλες τις γλωσσικές ικανότητες (ομιλία, ακουστική, ανάγνωση, γραφή).

 

Πώς χρησιμοποιείται το Belt Study System; 

BeltStudySystem1Η χρήση του Belt Study System δεν αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας που εφαρμόζει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λίλιαν Γιαννιού. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μαθήματος Αγγλικών με την μόνη διαφορά ότι λαμβάνει χώρα στο σύγχρονο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer lab) του φροντιστηρίου. Ο κάθε μαθητής ασχολείται με την ενότητα που του υποδεικνύει κάθε φορά ο υπεύθυνος καθηγητής και αξιολογείται η απόδοση του με βάση τις απαντήσεις που θα δώσει. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο μαθητής έχει αφομοιώσει σωστά και μπορεί να εφαρμόσει αυτά που έχει διδαχθεί στην τάξη!

 

Γιατί το Belt Study System είναι απαραίτητο στη διδασκαλία εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας; 

Η διαδικασία της μάθησης περνάει από δύο στάδια: διδασκαλία και σωστή εξάσκηση. Κατανοώντας τον υψηλό φόρτο εργασίας των μαθητών και την έλλειψη χρόνου για εξάσκηση στο σπίτι εμπλουτίσαμε την μαθησιακή εμπειρία με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτό το Belt Study System έρχεται να καλύψει τυχόν κενά που έχουν δημιουργηθεί στους μαθητές από μη επαρκή εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας στο σπίτι. 

 

Ποια επιπλέον οφέλη αποκομίζει ο μαθητής από τη σωστή κι οργανωμένη χρήση του Belt Study System; 

Το πρωτοποριακό σύστημα μελέτης και επανάληψης της Αγγλικής γλώσσας με πολυμέσα (multimedia) προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη στους μαθητές:

  • Αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
  • Μαθαίνει να μελετάει σωστά στηριζόμενος στις δυνάμεις του.
  • Το περιβάλλον τον βοηθάει να είναι εντυπωσιακά παραγωγικός.
  • Δουλεύει στο δικό του ρυθμό και βλέπει άμεσα τα αποτελέσματά του.
  • Ο ρόλος του είναι πιο ενεργητικός σε σχέση με το ρόλο που έχει στην τάξη.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του δουλεύει ανενόχλητος και δεν αποσπάται η προσοχή του.
  • Εξοικειώνεται με την χρήση υπολογιστή.

 

2018 03 22 145414