Σύνδεση

Σύνδεση στο Site μας

Όνομα χρήστη *
Κωδικός *
  phone 210 4203610     mail or 1 info@lilianyianniou.gr

Μεγάλες προσφορές

 

Τι είναι το Online Εκπαιδευτικό Εργαλείο Εκμάθησης Αγγλικών Flex English;

flex-logo4• Ο κάθε μαθητής, ανήλικος ή ενήλικας, έχει διαφορετικά κενά από την μέχρι στιγμής διδαχθείσα ύλη, διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης, διαφορετικά «δυνατά» και «αδύνατα» σημεία σε σχέση με τις επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες, διαφορετική δυνατότητα συγκέντρωσης στη μελέτη του προς εκμάθηση του αντικειμένου, άρα διαφορετικές μαθησιακές δυνατότητες.

• Ο κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και προκαλούν το ενδιαφέρον του διαφορετικού είδους δραστηριότητες.

• Όλοι μαθαίνουμε ευκολότερα κι αποτελεσματικότερα, όταν εμπλεκόμαστε ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όποιος προσπαθεί να μάθει μια ξένη γλώσσα που δε μιλιέται στη χώρα που ζει, είναι ότι η μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται κυρίως σε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και κατά τη διάρκεια της μελέτης βλέπει, αλλά δεν ακούει, ούτε χρησιμοποιεί επαρκώς τον προφορικό λόγο.

• Το κάθε κέντρο ξένων γλωσσών και ο κάθε καθηγητής αγγλικής γλώσσας, έχει τη δική του φιλοσοφία, τη δική του εκπαιδευτική κι επιχειρηματική αντίληψη και χρησιμοποιεί τα εκπαιδευτικά υλικά που θεωρεί αποτελεσματικότερα στη δουλειά του. Άρα ένα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό όπως τοFlex Englishπρέπει να κουμπώνει με όλα τα εκπαιδευτικά υλικά που κυκλοφορούν στη χώρα μας.

 

Το Flex English δίνει τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή:

• Να μαθαίνει βλέποντας, ακούγοντας, μιλώντας και γράφοντας. Καλύπτει δηλαδή τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των τύπων μαθητή.

• Να ασχολείται με την κάθε δραστηριότητα όσο χρόνο ο ίδιος χρειάζεται, για να εμπεδώσει το προς εκμάθηση αντικείμενο.

• Να εκτίθεται και να ασκείται επαρκώς τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο.

• Να γνωρίζει όχι μόνο αν απάντησε σωστά ή λάθος σε μια δραστηριότητα, αλλά κυρίως να γνωρίζει το γιατί.

• Να ασκείται σε διαφορετικού τύπου δραστηριότητες για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο, για να μαθαίνει με τρόπο διαφορετικό και να εξασφαλίζεται το συνεχές ενδιαφέρον του για την μαθησιακή διαδικασία.

• Να επανέρχεται σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχει διδαχθεί, αλλά τα έχει ξεχάσει.

• Να μαθαίνει χρησιμοποιώντας ένα μέσο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, με το οποίο κυρίως αν είναι έφηβος, έχει θετική συναισθηματική σχέση και όχι το εκπαιδευτικό βιβλίο, το οποίο πολλοί μαθητές υποσυνείδητα το έχουν συνδέσει, κακώς βέβαια, με την αγγαρεία.

 

Ο καθηγητής:

• Εξειδικεύει την εργασία που αναθέτει στον κάθε μαθητή, αναλόγως των αδυναμιών του και του εκπαιδευτικού του profile.

• Έχει πλήρη εικόνα του χρόνου ενασχόλησης του κάθε μαθητή με την κάθε δραστηριότητα που του ανέθεσε και του αποτελέσματος αυτής της ενασχόλησης.

2018 03 22 145414