Σύνδεση

Σύνδεση στο Site μας

Όνομα χρήστη *
Κωδικός *
  phone 210 4203610     mail or 1 info@lilianyianniou.gr

Μεγάλες προσφορές

Το πτυχίο αγγλικών ESB (English Speaking Board) είναι εξετάσεις για διπλώματα γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου Lancashire και είναι αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Η απόκτηση του επιπέδου C2 δίνει συγχρόνως και την επάρκεια διδασκαλίας των Αγγλικών.

esb-lower-logoΤο ESB είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας. Με 57 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953) έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από την Μεγάλη Βρετανία σε Ευρώπη και Άπω Ανατολή.

Οι εξετάσεις αυτές είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ στα τέσσερα επίπεδα (Β1, Β2, C1, C2). Είναι, λοιπόν, προφανές ότι τα χορηγούμενα πιστοποιητικά γίνονται πλήρως δεκτά για διορισμό στο Δημόσιο (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης, αρ. 392/19-08-2009).
Επίσης, το επίπεδο C2 του πανεπιστημίου Lancashire χορηγεί επάρκεια προσόντων για διδασκαλία.


Από τι αποτελείται η εξέταση ESB;

Η κατανόηση του γραπτού Reading και του προφορικού λόγου Listening γίνεται σε 5 μέρη: Το Listening, το Reading, το Use of English, το Writing και το Speaking Test. Το κάθε μέρος της εξέτασης ESB συνεισφέρει το 20% επί της συνολικής βαθμολογίας.

 • Το Listening περιέχει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 • Το Reading, περιέχει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 • Το Use of English, περιέχει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 • Η παραγωγή γραπτού λόγου Writing ζητά από τον εξεταζόμενο να γράψει μια έκθεση, επιλέγοντας από 3 θέματα. Η βαθμολόγηση γίνεται από εξεταστή του ESB.

 • Τα προφορικά Speaking αξιολογούνται από τους εξεταστές του ESB.

  esb-uclan-europalso-ptyxia

  Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 30 λεπτά συνολικά (εκτός το προφορικό μέρος). 

  Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων πολλαπλών επιλογών, το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά ώστε να εξασφαλίζεται αντικειμενική αξιολόγηση 100%, δεδομένου ότι δεν απαιτείται συμπλήρωση ανοιχτών ερωτήσεων.

   

  Σεμιναριακοί κύκλοι πτυχίων αγγλικών ESB του Κέντρου Λίλιαν Γιαννιού

  Το Κέντρο ξένων γλωσσών Λίλιαν Γιαννιού στον Πειραιά, προετοιμάζει σπουδαστές στα πτυχία Αγγλικών ESB σε σεμινάρια ταχύρρυθμα κι αποτελεσματικά, με άριστες επιδόσεις και υψηλά ποσοστά επιτυχίας που ξεπερνούν το 95%.

  Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες των πιστοποιήσεων ξένης γλώσσας και τους αντίστοιχους σεμιναριακούς κύκλους, ανάλογα τις ανάγκες και απαιτήσεις σας.

   

2018 03 22 145414