Σύνδεση

Σύνδεση στο Site μας

Όνομα χρήστη *
Κωδικός *
  phone 210 4203610     mail or 1 info@lilianyianniou.gr

Μεγάλες προσφορές

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

hola

Οι σπουδαστές μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας πιστοποιημένα διπλώματα όπως :

 

Επίπεδο Α1:

Σκοπός αυτού του επιπέδου είναι ο μαθητής να είναι ικανός να ανταπεξέλθει επικοινωνιακά σε απλές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

 

Το Δίπλωμα Α1 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Γαλλικά : Delf A1

-Γερμανικά :  Start Deutsch 1

 

Επίπεδο Α1:

Στο επίπεδο αυτό , ο σκοπός είναι ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις τηε\ς καθημερινής ζωής , να παρέχει πληροφορίες προφορικά και γραπτά για διάφορα θέματα  : για τις σπουδές του , την εργασία του , την πόλη του , την οικογενειά του. 

 

Το Δίπλωμα Α2 ισοδυνασμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά : Key English Test

-Γαλλικά : Delf A2

-Γερμανικά : Start Deutsch 2

 

Επίπεδο Β1 (Nivel Inicial):

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής μαθαίνει να διαχειρίζεται καταστάσεις που απιτούν το βασικό επίπεδο επικοινωνίας, είναι ικανός να συντάσσει σύντομα κείμενα πρακτικού χαρακτήρα.

 

Το δίπλωμα του Β1 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά :

-Αγγλικά: Preliminaly English Test (PET)

-Γαλλικά: DELF B1

-Γερμανικά: Δίπλωμα Zertifikat Deutsch (CEF)

 

Επίπεδο Β2 (Intermedio):

Με την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου ο μαθητής είναι ικανός να διευθετήσει και να ελίσσεται σε καθημερινές καταστάσεις, να εκφράζεται προφορικά και γραπτά σε κανονικές συνθήκες επικοινωνίας.

 

Το δίπλωμα του Β2 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: First Certificate in English (FCE)

-Γαλλικά: DELF B2

-Γερμανικά: Goethe Zertifikat B2 (CEF)

 

Επίπεδο C1:

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται με σαφήνεια και άνεση, χωρίς περιορισμούς λεξιλογικού ή γραμματικού χαρακτήρα.

 

Το δίπλωμα του C1 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: Certificate in Advance English (CAE)

-Γαλλικά: DALF C1

-Γερμανικά: Goethe Zertifikat C1 (CEF)

 

 

 Επίπεδο C2:

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση επικοινωνίας που να απαιτεί προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας. Ο μαθητής μπορεί να κάνει σύνθεση, να επιχειρηματολογεί, να αναλύει και να περιγράφει με σαφήνεια και ορθότητα.

 

Το δίπλωμα του C2 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: Certificate in Proficiency English (CPE)

-Γαλλικά: DALF C2

-Γερμανικά: Zentrale ZOP Oberstufenprüfung C2 (CEF)

2018 03 22 145414