Σύνδεση

Σύνδεση στο Site μας

Όνομα χρήστη *
Κωδικός *
  phone 210 4203610     mail or 1 info@lilianyianniou.gr

Το πιστοποιητικό αγγλικών LRN (Learning Resource Network) είναι ένα νέο πιστοποιητικό πολύ φιλικό προς τον υποψήφιο με πολλά πλεονεκτήματα, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

Το ONLINE LRN απευθύνεται σε υποψηφίους από 17 και άνω και διαμορφώνεται από το ESOL. Οι εξετάσεις είναι έξι φορές το χρόνο στα επίπεδα B2 και C2 του ΑΣΕΠ και παρέχει δωρεάν επανεξέταση σε δύο μήνες, αν ο σπουδαστής αποτύχει.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τους σπουδαστές μας είναι ότι οι εξετάσεις διεξάγονται στο σπουδαστήριό μας Λίλιαν Γιαννιού, όπου και εκπαιδεύονται, ώστε να είναι εξοικειωμένοι με το χώρο και να αισθάνονται άνετα.

 

LRN Online Πιστοποίηση Αγγλικών

 

Πλεονεκτήματα LRN Πιστοποιητικού:

 • Εξετάζει και τις 4 δεξιότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking,

 • Οι εξετάσεις είναι Computerised ενώ το Speaking γίνεται δια ζώσης.

 • H Βάση επιτυχίας του test είναι 50% με πλήρη συμψηφισμό και στα 4 modules.

 • Το Listening αναπαράγεται 2 φορές σε αντίθεση με άλλα πιστοποιητικά που αναπαράγεται μόνο μία.

 • Το Part3 Listening αναπαράγεται και 3η φορά.

 • Το θέμα του Part1 του Writing βασίζεται στο θέμα Part3 του Listening.

 • Η θεματολογία του Part2 του Speaking γίνεται γνωστή 2 εβδομάδες πριν τις εξετάσεις.

 • Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται στο κέντρο μας.

 • Έκδοση αποτελεσμάτων εντός 10 ημερών.

 • Οι εξετάσεις προφορικών διεξάγονται είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε εξεταστικές δομές επιλεγμένες από την ICS την ίδια μέρα με τις γραπτές. Η εξέταση των προφορικών διαρκεί 14-18 λεπτά (ανάλογα το επίπεδο) και οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζευγάρια.

 • To Test του Β2 διαρκεί 2 ώρες και 46 λεπτά και το test του C2 διαρκεί 2 ώρες και 53 λεπτά συμπεριλαμβανομένης και της προφορικής εξέτασης.

Πού είναι αποδεκτό ενδεικτικά το LRN ESOL International;

 • Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας (MIUR)
 • ΑΣΕΠ, Ελλάδα
 • Κέντρο Πληροφόρησης Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Μάλτας (MQRIC)
 • Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
 • Toyota
 • DHL

Ο Φορέας LRN είναι μέλος ηγετικών παγκοσμίων Οργανισμών μεταξύ των οποίων:

 • Affiliated Institute member of the Association of Language Testers in Europe (ALTE)
 • Institutional member of the European Association for Language Testing and Assessment (EALTA)
 • Institutional member of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL)
 • Corporate member of English UK

 

Ημερομηνίες εξετάσεων

Αιτήσεις ως   Προφορικά  Εξετάσεις Online
3/3 11/3 8/3
22/4 29/4 6/5 
17/6 24/6 1/7

 

 

2018 03 22 145414